Welkom bij Onafhankelijke

ZorgOndersteuning Zuid
Wij zijn vanuit OZOZ breed inzetbare professionals die de Post HBO-opleiding tot mantelzorgmakelaar en cliënondersteuning hebben afgerond en op de hoogte zijn van wet -en regelgeving op het gebied van de beleidsterreinen zorg, welzijn, wonen, arbeid, inkomen en recht.

 

Onafhankelijk Deskundig Klantgericht Toegankelijk

OZOZ is een samenwerkingsverband van onafhankelijke cliëntondersteuners in de regio

Alle onafhankelijke cliënt ondersteuners (oco’s) zijn breed inzetbare professionals die de Post HBO-opleiding tot mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner hebben afgerond en op de hoogte zijn van wet -en regelgeving op het gebied van de beleidsterreinen zorg, welzijn, wonen, arbeid, inkomen en recht. 

Wij zijn lid van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) en van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM). Wij staan geregistreerd in het kwaliteitsregister voor mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners. Dat waarborgt dat wij ons vak beheersen en de ontwikkelingen in het vak bijhouden. 

Wij hebben een groot regionaal netwerk en zijn op de hoogte van het actuele ondersteuningsaanbod in de regio.

Door onze ervaring, kennis en netwerk te bundelen willen wij mensen met een zorg- en of hulpvraag ondersteunen door hen te voorzien van informatie, in contact te brengen met de juiste instanties en het uit handen nemen van praktisch regelwerk. Dit doen we door de cliënt in zijn kracht te zetten door te denken in mogelijkheden en waar mogelijk het netwerk van de cliënt te gebruiken.

Onafhankelijke Clientondersteuner WLZ

Als onafhankelijke cliëntondersteuners zijn wij inzetbaar voor cliënten met een WLZ indicatie.
Het recht op een onafhankelijke cliëntondersteuning is verankerd in de Wet Langdurige Zorg.

Als Cliëntondersteuner zijn wij onafhankelijk en staan wij naast de cliënt. Soms is het fijn als een onafhankelijk persoon meekijkt naar de situatie.
Wij zijn werkzaam in zorgkantoor regio: VGZ Noord-Oost Brabant en VGZ Nijmegen.

Onafankelijke cliëntondersteuning WMO Gemeente Land van Cuijk

Woont u in de gemeente Land van Cuijk en kunt u de weg niet meer vinden in het oerwoud van wet- en regelgeving omtrent zorg- en hulpvragen? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Heeft u vragen of problemen op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en/of inkomen dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. Dit is in de wet geregeld. Zo kan iedereen zo goed mogelijk mee (blijven) doen in de samenleving.

Met goede cliëntondersteuning krijgt en houdt u regie over uw eigen leven en zorg. Iedere gemeente heeft cliëntondersteuning op haar eigen manier ingericht. Wij zijn blij dat de Gemeente Land van Cuijk cliëntondersteuning hoog in het vaandel heeft staan en de cliënt keuzevrijheid geeft in welke organisatie deze ondersteuning mag bieden. Dat noemt men nou echt onafhankelijk!

POSTadres

© Copyright 2023 OZOZ.nu. All Rights Reserved by Onafhankelijke ZorgOndersteuning Zuid. MVO gerealiseerd met Ictoria BV

Ga naar de inhoud