Casus van de week: 7 november 2020

Een 55 jarige man met een licht verstandelijke beperking neemt contact met ons op.
Meneer heeft een zwaar jaar achter de rug. Door lichamelijke problemen heeft hij een tijd niet kunnen werken. Hij ontving in die tijd een WIA uitkering en vond het moeilijk om met minder inkomsten zijn uitgavenpatroon aan te passen.
Meneer heeft toentertijd vrijwillig ingestemd met een bewindvoerder, na overleg met een hulpverlener. Hij realiseerde zich echter niet wat dit daadwerkelijk in de praktijk in zou houden. Meneer is hierdoor totaal de regie over zijn eigen leven kwijtgeraakt. Hij krijgt leefgeld, mag niet meer auto rijden en kan niet meer zelf over zijn geld beschikken. Hij vindt dat hij een vergissing heeft begaan door in te stemmen met bewindvoering en komt hierdoor in een negatieve spiraal terecht. En hij komt niet ‘zomaar’ onder zijn bewindvoering uit. Daarom schakelt hij ons als onafhankelijke clientondersteuners in.

We gaan met meneer in gesprek en bekijken hoe we hem weer meer regie over zijn eigen leven kunnen geven. We bespreken wat er allemaal minder goed is gegaan en hoe we kunnen voorkomen dat meneer weer een terugval krijgt. We kijken naar de algemene voorzieningen in de regio, maar hier blijkt meneer al vaker gebruik van te hebben gemaakt zonder het gewenste resultaat. We gaan in gesprek met zijn bewindvoerder, met zijn werkgever en zijn eigen netwerk en vragen tenslotte een indicatie voor individuele begeleiding vanuit de WMO bij de Gemeente aan.

Alle ondersteuning is erop gericht om zijn zelfredzaamheid te vergroten en zijn eigen regie te versterken en daarmee in de toekomst weer zelfstandig zijn financiën te kunnen beheren zoals hij al zijn hele leven heeft gedaan. Het uiteindelijk doel is een verzoek indienen voor ontbinding van bewindvoerding via de Rechtbank en tot die stap zullen wij meneer blijven ondersteunen.

Ga naar de inhoud