Casus van de week: 21 februari 2021

Casus van de week!

Dochter van een 85 jarige man met vasculaire dementie neemt contact met ons op. Haar vader is net voor de kerst met crisis opgenomen in een zorginstelling (Wet Langdurige Zorg). Dochter heeft een second opinion gevraagd bij een andere geriater. Hierdoor is de medicatie nu beter afgestemd op het ziektebeeld en is de situatie van haar vader zo verbeterd dat ze haar vader weer in zijn eigen woning wil laten wonen. Wij kijken met dochter mee wat er allemaal nodig is om vader weer verantwoord thuis te kunnen laten wonen. De mogelijkheden over diverse thuiszorgorganisaties, mantelzorgondersteuning, huisarts, fysio, ergotherapeut, alarmering, maaltijdservices en dagbestedingen worden besproken. Daarnaast worden de voor- en nadelen besproken van het aanvragen van een PGB om daarmee zelf zorgverleners te gaan betalen en eigen regie over de zorg te hebben. En het risico van terugval wordt besproken. We hebben goede contacten met de betrokken zorginstelling en de casemanager. Mijnheer gaat pas naar huis als ALLES goed geregeld is.

Ga naar de inhoud