Casus van de week: 17 april 2021

Afgelopen week hebben we kennisgemaakt met een ouder echtpaar. Zij zijn naar ons doorverwezen door een mantelzorgconsulent. Er zijn namelijk veel vragen over de toekomst. Het echtpaar heeft geen kinderen en ze vragen zich af hoe ze alles goed kunnen regelen als er meer zorg nodig is. Ze willen graag ingeschreven staan bij een verpleeghuis, maar wat is daar voor nodig? En de eigen bijdrage kon wel 1700 euro per maand zijn, had de thuiszorg gezegd. 

We kijken met het echtpaar naar de gehele situatie. Wat is er nu geregeld? Wat is er nodig? En wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst? We zetten alle informatie op papier en komen een paar keer op huisbezoek om alles goed uit te leggen. Zodat dit echtpaar goede keuzes kan maken. Daarnaast hebben we contact met een ergotherapeut en de huisarts. 

We blijven het echtpaar ondersteunen en ze kunnen altijd terecht met vragen bij ons. 

Ga naar de inhoud