Casus van de week: 12 juni 2021

Casus van de week!

De kinderen van een ouder echtpaar zijn ten einde raad en bellen ons op. Ouders wonen nog in het ouderlijk huis wat in zeer slechte staat verkeert. Een mantelzorgwoning is in aanbouw maar door privé omstandigheden en financiële tegenvallers zijn beide woningen eigenlijk niet bewoonbaar.

Ouders willen niet verhuizen maar zo aan blijven modderen kan echt niet meer. De fysieke en mentale toestand van beide gaat hard achteruit. Kinderen willen dat ouders hun ‘ideaal beeld’ los laten en dat zij gaan verhuizen naar een seniorenwoning of een verzorgingshuis. Maar ouders zijn cognitief nog prima in staat om zelf beslissingen te nemen. Dus leggen we uit dat ouders toch echt

zelf mogen beslissen en hun kinderen hierover wettelijk gezien op dit moment niet mogen beslissen. We geven informatie over wettelijke vertegenwoordiging mocht dit in de toekomst noodzakelijk zijn.

We geven informatie over senioren huurwoningen van de woningbouwverenigingen in de regio en

leggen de procedure uit hoe iemand hiervoor in aanmerking komt. We geven ook informatie over een WLZ indicatie waarmee het echtpaar op de wachtlijst geplaatst kan worden voor opname in een zorginstelling. We adviseren een maatschappelijk werker of ouderenverpleegkundige in te schakelen

die een vertrouwensband kan opbouwen met de ouders. Zij hebben vaker met dit soort complexe situaties te maken en weten ouderen vaak te overtuigen van het nut van verhuizen. Tot die tijd zetten wij adequate zorg en ondersteuning in de thuissituatie in om de tijd te overbruggen en ondersteunen bij de gesprekken om de juiste indicaties te krijgen. Een casus die nog niet is opgelost!

Ga naar de inhoud