Casus van de week: 3 juli 2021

Casus van de week!

Een WMO consulent schakelt onze hulp in. Een 20 jarig meisje met een licht verstandelijke beperking is op zich zelf gaan wonen met ondersteunende begeleiding vanuit de WMO. Helaas vroeg het te veel van haar zelfredzaamheid en is ze totaal vast gelopen. Werken op haar beschutte werplek gaat niet meer en ze woont weer bij ouders in. Geen ideale situatie!

We ondersteunen bij gesprekken met de werkgever. Wij geven informatie over beschermd wonen vanuit de WLZ en daarmee de mogelijkheid om gebruik te maken van dagbesteding i.p.v. haar beschutte werkplek. We verwijzen door naar de GGZ om haar sociaal emotionele leeftijd in kaart te brengen zodat ze minder snel overvraagd zal worden in de toekomst.

Wij vragen een WLZ indicatie aan en vragen aan het CIZ deze met urgentie te beoordelen omdat er een mooie kamer vrijkomt in een kleinschalig wooninitiatief in haar regio. Ondertussen gaan we in gesprek met de gemeente en het UWV om te onderzoeken welke financiele regelingen/uitkeringen er zijn om haar inkomen aan te vullen.

Per 1 juli heeft ze een mooie kamer in een huis met leeftijdsgenoten met ook een beperking. Hierdoor kan ze 24 uur per dag een beroep doen op haar begeleiding. Die ze ook wel heel hard nodig blijkt te hebben omdat haar sociaal emotionele leeftijd rond de 10 jaar blijkt te liggen.

Ouders en het meisje zijn zo ontzettend blij met de hulp die ze gekregen hebben. Ze zagen zelf de bomen door het bos niet meer.

Ga naar de inhoud