Casus van de week: 7 augustus 2021

Casus van de week!

Een casemanager dementie schakelt onze hulp in. Een 85 jarige mevrouw kan niet meer zelfstandig thuis blijven wonen, maar wil pertinent niet naar een verpleeghuis. Dochter wil ook niet dat moeder

naar een verpleeghuis gaat, want moeder heeft ook altijd voor haar kinderen gezorgd. Dochter wil haar moeder graag in haar huis opnemen en haar volledig verzorgen, maar hoe moet dat dan met haar inkomen en haar baan? Ze heeft wel eens gehoord dat ze ook betaald kan worden voor de zorg die zij aan haar moeder levert.

Mevrouw heeft een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wij geven informatie over het Persoonsgebonden Budget (PGB), leggen de voor- en nadelen uit en wat ze aan zorg kan inkopen. Wij ondersteunen bij de PGB aanvraag en vullen samen de bijbehorende papieren in. Wij informeren over de consequenties van het opzeggen van haar baan, en dat ze geen

recht heeft op een uitkering wanneer het PGB om welke reden dan ook stopt. Als achterban blijven wij de vraagbaak voor alle vragen rondom het PGB.

Dochter is heel erg blij dat ze dit voor haar moeder kan doen in de laatste fase van haar leven.

Ga naar de inhoud