Casus van de week: 4 september 2021

Casus van de week!

Een 88 jarige man neemt contact met ons op. Hij heeft zelf een WLZ indicatie aangevraagd omdat hij graag in een zorginstelling opgenomen wil worden omdat het zelfstandig thuis wonen niet langer meer gaat. We treffen mijnheer aan in een totaal vervuilde omgeving. Mijnheer is cognitief in orde maar zijn lichamelijke gebreken beperken hem in zijn mobiliteit en zelfzorg.
Mijnheer begrijpt niet dat hij met zijn VV04 indicatie niet gelijk opgenomen wordt en dat sommige zorginstellingen hem zelfs weigeren met deze WLZ indicatie.
We schakelen een bedrijf in dat het huis van boven tot beneden ontsmet en regelen acuut zorg; huishoudelijke hulp en wijkverpleging. Mijnheer heeft geen eigen netwerk maar heeft een groot eigen vermogen. We bespreken de opties van particuliere zorginstellingen waar een hogere eigen bijdrage betaald moet worden naast de eigen bijdrage van het CAK. Aankomende week gaan we samen kennis maken bij een particuliere zorginstelling. Hopen dat dit passend is voor mijnheer!

Ga naar de inhoud