Casus van de week: 18 september 2021

Casus van de week!

Een zwaar overbelaste mantelzorger neemt contact met ons op. Haar vader gaat per 1 oktober verhuizen naar een aanleunwoning in een andere gemeente, maar heeft zo snel mogelijk een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg nodig zodat hij VPT (volledig pakket thuis) kan krijgen vanuit een zorgorganisatie. Mevrouw begrijpt beide afkortingen niet en ziet de bomen door het bos niet meer en belt ons op. We geven uitleg over de verschillende zorgwetten ZVW, WMO en WLZ. We komen tot de conclusie dat we voor 1 okt geen WLz indicatie gerealiseerd hebben, dus nemen we contact op met de nieuwe gemeente om met spoed een keukentafelgesprek in te plannen zodat de huishoudelijke hulp en dagbesteding voorlopig door kunnen blijven gaan. We vragen een verlenging voor het PGB aan voor de ongecontracteerde wijkverpleging waar mijnheer nu gebruik van maakt ter overbrugging tot de WLZ is toegekend. Maar nog belangrijker…we leggen uit wat VPT inhoudt maar dat de verwachting die dochter van een VPT heeft niet reëel is. We bespreken dit met de wijkverpleegkundige van de zorgorganisatie die het VPT gaat leveren en zoeken een middenweg. We vullen daarnaast de zorg aan met vervangende mantelzorg vanuit de zorverzekering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ga naar de inhoud