Casus van de week; 2 april 2022

Casus van de week!

Afgelopen week worden we gebeld door een cliënt. Hij heeft vorig jaar een herseninfarct doorgemaakt. De revalidatie is goed gegaan, hij kan veel weer zelf. Echter blijft hij last van overprikkeling en vermoeidheid houden. Ook merkt hij dat hij eenzaam is en graag iets om handen wil hebben. Zijn vrouw werkt nog, dus hij zit vaak alleen thuis. Meneer wil graag gebruik maken van een plek op een zorgboerderij in de buurt. Hij is daar al wezen kijken en dit spreekt hem wel aan. Ze hebben hier ervaring met mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Meneer heeft onze hulp ingeschakeld, omdat hij niet weet hoe het allemaal in zijn werk gaat. We geven meneer uitleg over de aanvraag die gedaan moet worden bij de gemeente, tevens informeren we hem over de eigen bijdrage WMO. We doen samen de melding bij de gemeente en maken een afspraak voor het keukentafelgesprek. Daarna vullen we samen een persoonlijk plan in en we ondersteunen meneer bij het keukentafelgesprek. We hopen dat meneer een goede plek krijgt en de doelen die we opgesteld hebben behaald gaan worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ga naar de inhoud