Casus van de week; 26 februari 2022

Een jonge vader neemt contact met ons op. Zijn twee kinderen hebben beide een lichamelijke beperking.
Hierdoor zijn zij rolstoelafhankelijk. Ze staan momenteel voor een paar uitdagingen, waarbij zij hulp nodig hebben. Ze hebben al eerder gesprekken gehad met de gemeente, maar kregen telkens het gevoel niet gehoord te worden.
Zo zijn ze al een tijdje bezig met het organiseren van passende ondersteuning thuis. De uren worden telkens afgebouwd, terwijl de hulp zo hard nodig is. Ouders raken meer en meer overbelast. Na de laatste beschikking willen zij dan ook een bezwaar indienen. Samen met vader schrijven we dit bezwaar. We gaan op zoek naar jurisprudentie en pluizen de wet-en regelgeving uit. Daarnaast staan we hen bij in gesprekken met de gemeente en uiteindelijk gaan we samen naar de hoorzitting van de bezwarencommissie. Vader kan heel goed zelf verwoorden hoe de situatie is, maar hij vindt het fijn dat er iemand naast hem staat en hem eventueel kan aanvullen. De bezwarencommissie hoort deze vader letterlijk en figuurlijk. Het advies is dat het gezin de ondersteuning die ze hadden niet kwijt zou moeten raken!

Ga naar de inhoud