Casus van de week: 27 november 2021

Casus van de week:

Deze week neemt een ambulant begeleider van een cliënt contact met ons op.
Een jaar geleden waren wij betrokken om het een en ander voor mevrouw te regelen.
De ambulant begeleider is ingezet om mevrouw te begeleiden in het op orde krijgen van haar huishouden en financiën.
De ambulant begeleider rond deze maand haar begeleiding af, maar vraagt of wij een oogje in het zeil willen houden en zo nodig aan de bel willen trekken als toch blijkt dat het niet goed gaat. Mevrouw zal dit namelijk zelf niet snel doen.
Wij gaan daarom regelmatig bij mevrouw op bezoek. We hebben een signalerende en ondersteunende rol in deze.
Voor mevrouw is het fijn dat een vertrouwd gezicht betrokken blijft.

Ga naar de inhoud