Samenwerken met professionals; 23 oktober 2021

Deze week neemt een praktijkondersteuner van een huisarts contact met ons op. Een patiente van de huisarts is plotseling overleden en zij zorgde in haar eentje voor haar man met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) Er was nog geen zorg voor mijnheer in de thuissituatie ingezet omdat mevrouw het goed aan kon in haar eentje. Nu mevrouw er niet meer is, wordt pas goed duidelijk dat mijnheer niet zonder 24 uurs zorg in de nabijheid kan.

De praktijkondersteuner vraagt of wij voor mijnheer een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie aan kunnen vragen zodat mijnheer zo snel mogelijk op een wachtlijst geplaatst kan worden voor opname in een verpleeghuis. Wij regelen met het CIZ dat mijnheer met urgentie beoordeeld wordt of hij daadwerkelijk in aanmerking komt voor een WLZ indicatie.

Ter overbrugging zorgen we dat mijnheer overdag naar een dagbesteding in de regio kan en wordt er meerdere malen per dag zorg ingezet wanneer mijnheer thuis is. Thuiszorg, wijkverpleging, vrijwilligers en familie zorgen samen dat mijnheer goed verzorgd wordt.

Wij hopen dat mijnheer snel een goede plek in een verpleeghuis krijgt toegewezen en tot die tijd monitoren we of het verantwoord is dat mijnheer nog thuis blijft wonen.

Ga naar de inhoud