Samenwerken met professionals; 6 november 2021

Deze week neemt een medewerker van een steunpunt voor mantelzorgers telefonisch contact met ons op. Een mantelzorger heeft contact met het steunpunt opgenomen omdat zij het niet eens is met een besluit/indicatie dat deze week door het CIZ is afgegeven en vraagt om hulp.

Omdat OZOZ veel ervaring heeft met WLZ indicaties aanvragen en bezwaren indienen vraagt het steunpunt of wij mee willen kijken.

We gaan op huisbezoek bij de client en vragen de situatie goed uit. Wie heeft de aanvraag indiend en welke medische documenten zijn ter onderbouwing mee in gestuurd? Na zorgvuldig onderzoek denken wij dat het zinvol is om in bezwaar te gaan en schrijven samen met de client het bezwaarschrift.

Ter onderbouwing van het bezwaar vragen we de medische specialisten die betrokken zijn bij de zorgvrager een onderbouwing op papier te zetten die helpend is om de gewenste indicatie te krijgen.

Wij doen ons best maar het is geen garantie dat het bezwaar wordt ingewilligd door het CIZ. Wij wachten af en houden de maximale termijn van besluitvorming mee in de gaten. Mantelzorger voelt zich gehoord en vindt het prettig dat zij in dit proces er niet alleen voor staat.

Jammer dat zij ons niet direct bij de eerste aanvraag ingeschakeld heeft. Maar zij wist niet van het bestaan van onafhankelijke clientondersteuning en dat je hier gratis gebruik van kunt maken.

Reden voor ons om ons mooie beroep nog meer onder de aandacht van de burger te brengen.
#cliëntondersteuning
#mantelzorgondersteuning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar de inhoud springen