Werkgever

In Nederland combineert gemiddeld 1 op de 5 werknemers werk met mantelzorgtaken en dat aantal groeit. Bijna de helft hiervan is overbelast, zij leveren vaak vrije dagen in om te kunnen zorgen voor hun naaste of om zaken uit te zoeken en te regelen.
Uitval door ziekteverzuim en een verminderde productiviteit vormen een steeds groter risico naarmate de zorglasten voor de werknemer hoger worden. U kunt hier als werkgever iets aan doen.

OZOZ kan de werkgever ondersteunen bij het opzetten van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Zoals het aanbieden van het inloopspreekuur aan uw werknemers. Dit is een goed middel om het onderwerp mantelzorg binnen uw bedrijf bespreekbaar te maken. Het is vaak erg moeilijk voor mensen om hulp te vragen, daar de meeste werknemers hun werkgever niet lastig willen vallen met privézaken.

Het spreekuur voorziet in een persoonlijk gesprek tussen de werknemer (mantelzorger) en OZOZ bij u op locatie. OZOZ brengt de knelpunten met betrekking tot het werk en de mantelzorgvragen in kaart en zullen voorstellen doen om, zowel op privévlak als op het werk, deze op een effectieve manier op te lossen. Hierbij is de privacy van de werknemer te allen tijde gewaarborgd.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en kan uitval voorkomen. U kunt zelfs de erkenning Mantelzorgvriendelijke werkgever krijgen van Werk & Mantelzorg. En OZOZ kan u hierbij ondersteunen. Uiteindelijk levert het vele voordelen op voor uw werknemer maar ook voor uw bedrijf:

-Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers door een betere werk-privé balans
-Een toename van productiviteit en verhoging van de kwaliteit
-Vermindering van het verzuim en behoud van betrokken medewerkers
-Een positief imago en aantrekkelijk werkgeverschap
-Ruimte voor commitment en flexibiliteit van zowel werkgever als werknemer
-Kostenbesparing
-Voorbereid op de toekomst waarin meer medewerkers mantelzorger zullen zijn

POSTadres

© Copyright 2023 OZOZ.nu. All Rights Reserved by Onafhankelijke ZorgOndersteuning Zuid. MVO gerealiseerd met Ictoria BV

Ga naar de inhoud